Dick Johansson 698 

Home
- CONTENT -


Blog
People
Postcards
E-school
Lamco News
Pamphlet
Passport
Community
Yekepa 2001
Yekepa 2008
Community
'98
Yekepa
then
Residential now
LNSC/LNTC
History
Nature
Liberia links
Stamps
Currency
Nimba Ct. now
Art
Liberian Star
Maps at FOL
Lib. Speech
Radio ELNR
Rail bus crash
Mine
Reunions
Renovation
Then/Now
Sounds
Video
60s B&W
Panoramas

Ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning lördag 12 juli 1969:

EN LAMCO-SVENSK

Han mötte oss i vestibulen i hotel Ducor, Monrovias motsvarighet till Göteborgs Park Avenue eller Opalen, ett sju-åtta-våningskomplex som fungerar som ett luftkonditionerat terrarium för ömtåliga människokryp på tillfälligt besök från länder med tempererat klimat. Var gång någon gick i entrédörren kilade det in en brännhet fuktig pust som slickade oss begärligt. Den stora friluftsbastun väntade.

Han var en man i 30-årsåldern - Dick Johansson från Skellefteå, fil mag i Uppsala, med huvudinriktningen åt det botaniska. Man kan, om man så vill, se honom som en sentida linnélärjunge, en kollega av årgång 1969 till Anders Sparrman Carl Peter Thunberg och andra i skaran som utgjorde första generationens lärjungar.

De for för det mesta ut som unga skeppspräster på Ostindiska kompaniets fartyg. Dick Johansson har farit ut i världen under Lamcos bolagsflagga.

Lärare

Sedan 1964 är han lärare biologi, kemi och geografi i den internationella skola företaget byggt upp efter svenskt grundskolemönster uppe i Yekepa, det afrikanska Kiruna som har berget Nimba som Kirunavaaras motsvarighet.

Dit upp skulle vi nu fara i en minibuss och med Dick Johansson som ciceron. Framför oss låg en sträcka på ett trettiotal dryga svenska mil. Man kan kvista ner till Buchanan ett stycke sydost om huvudstaden och från detta liberianska Narvik susa upp till Yekepa på den järnväg Lamco låtit bygga för malmtransporterna.

Men vill man uppleva landet ska man ta sig upp per buss eller bil. Det är förmodligen nyttigt för sinnet att komma till gruvsamhället den vägen. Man ser livet i byarna man passerar, man möter folket i städerna man gör anhalt i. Man ser husen och hyddorna den enkle liberianen bor i och mötet med miljön i Yekepas utkant blir inte någon chockerande upplevelse.

Orkidéer

Ett par ord till som presentation av vår ciceron. Denne har alltså huvudintresset inriktat på växterna. Han har avverkat en trebetygsuppsats om ormbunkarna - som här uppvisar en speciellt stor artrikedom. Men just ny sysslar han främst med studiet av orkidéerna, den största växtfamiljen i världen med mer än 20.000 arter.

I denna intressanta snårskog banar sig den svenske botanikern fram med sann upptäckariver och forskningarna avkastar väl så småningom en doktorsavhandling

I den lilla trädgården bakom ungkarlslyan i Yekepa har han en egen orkidéodling med sin gardenboy som intresserad lärjunge.

Skola på dagen

Han har, som alla de andra, också en houseboy. Gardenboyen går i skola på dagen och genom extrajobbet får han chans att försörja sig samtidigt som han erhåller utbildning.

Vi gjorde en djupandning och lämnade hotellets milda klimat bakom oss. Dick Johansson tog plats med ryggen vänd åt föraren, på guiders vanliga vis. Han sa: - Det är bra för så hinner man inte bli rådd om nåt händer!

Att det händer saker och ting på Liberias vägar behövs det ingen statistik för att slå fast. Man passerar genom ett landskap där bilvraken tycks ha blivit ett med naturformationerna. Man kör fort och skickligt i Liberia. I varje buss- och taxiförare bor det ett safarirallylöfte.

Vägen upp från huvudstaden åt Yekepa till är asfalterad och fin den första biten - på den finns det t o m mittmarkering. Så tar asfalten plötsligt slut men i gengäld är vägen långa sträckor bred som landningsbanan på ett flygfält. Och slät och fin de gånger vägskraporna hunnit dra fram. Men dessemellan har tropikregnen härjat.

Kratrar

Den röda vägbanan var nu efter nattens våldsamma skyfall fylld av kratrar, genomkorsad av djupa diken - mest lik en nyplöjd åker. Så fordonen kryssade fram (i 90), än mitt på, än på högra, än på vänstra sidan. Och kareten rullade och stampade som en båt i storm, den knäade och dunsade och satte sig på hasorna och ibland kändes det som om den kasade fram på tvären.

Föraren lutade vänstra armbågen mot fönsterkarmen och lät huvudet vila mot handen. Med högra handen, ibland bara med ett par fingrar manövrerade han ratten med något av pianovirtuosens elegans.

Själv satt man med huvudskålen bollande mot taket. Man upplevde en bit vardags-Liberia

Det fick bli en kompletterande pratstund med Dick efteråt hemma i hans tjänstebostad i Yekepa. Jag tog upp det här med bushskolor.

Läser man Busk Rut Jonssons bok Tack vare Lamco - och det gör man förstås, för att få igång lite prat som det slår gnistor om - blir man nyfiken på fenomenet bushskolor. Precis som författarinnan:

Hemligheter

Will (så hette hennes houseboy) har gått i bushskola och lärt sig gamla seder och bruk sånger och danser och läsa sitt stamspråk. Han har också varit med om "hemligheter" som han inte vill tala om for mig.

- Femti cent Willi - om du talar om det för mig! Du vet hur nyfiken jag är på allting.

-No miss. Kanske för bossman, men inte för en kvinna. Svårt att förklara.

Sa långt Busk Rut Jonsson. Dick Johansson har alltså varit här nere i fem år nu, han har varit ute i byarna, han har pratat med folk, han har fått vänner bland dem, han har fått deras förtroende. Och man Iyfte en liten, liten flik på den täta slöja som skärmar av liberianens bushskola för omvärlden. Han har kunnat operera med sin l6 mm:s filmkamera.

Nu är han som bäst i färd med att ställa samman en dokumentärsak som kanske kompletteras med bildsviter från detta för oss så okända land Liberia. Det är mycket möjligt att det färdiga verket erbjuds svensk TV. Då får svenska folket helt säkert en värdefull lektion i det ämne som heter: Att söka förstå det som är oss främmande, att lägga den egna måttstocken åt sidan och mäta med de andras.

- Tidigare gick den unge liberianen i bushskola i minst tre år. Nu får institutionen verka bara den del av året då de moderna skolorna har ferier, alltså under torrperioden från slutet av december

- Givetvis skulle regeringen väl helst ha sett att den gamla traditionen med dess direkta anknytning till stamkulturen, till bygemenskapen hade kunnat brytas helt.

-President Tubman har ju hela tiden systematiskt sökt inpränta hos folket att man är just ett enda folk, inte ett antal stammar med olikheter sinsemellan, olikheter som skapar gränser. Men han är en erfaren och klok man, han vet att man får gå fram med lämpor i sådana här saker, att det skulle bli en storm av ovilja om man gick bryskt till väga, att det kunde bli risk för nya fejder mellan regeringen i Monrovia och hövdingarna ute i provinserna.

Praktiskt

-- Hur gammal bushskolan är som institution vet man inte - kanske har den existerat tusentals år, sade Dick Johansson Den är inriktad på det praktiska livet i stamtillvaron. Flickorna får lära sig hur man vårdar hem och barn, de lär sig sy, laga mat, samla in medicinalväxter. Pojkarna blir invigda i stammens traditioner och de omskärs enligt gammal sed.

- Man tror att barnen tas in vid 7-8 års ålder och att de stannar i bushskolan till 12-14.

- Innan de unga återvänder har de fått en tatuering som visar att de gått i buskskola. Mönstret varierar med stammen. Ute i byarna håller man ännu strikt på att man skall ha gått i en sådan här skola. Den som inte är invigd i dess hemligheter är död mer eller mindre.

Bushskolan ligger ett gott stycke utanför byn. Ingången är markerad mycket noga så att ingen obehörig tar sig dit in av misstag.

Man sätter upp en liten häck av palmlöv tvärs över stigen som leder till området. I häcken är en liten rund öppning nära marken. Genom den öppningen träder barnen in sedan de tagit farväl av sina föräldrar. Nu lever de unga i en ny värld, borta från föräldrarna. På området finns hyddor som används år efter år. Här är också utrymme för egna odlingar. Dick berättade:

-Jag har fått se bushdjävlar dansa på långa styltor, iförda bastkjolar och med mask för ansiktet. Jag har fått en rad glimtar från livet på andra sidan häcken. Men jag är inte så dum att jag tror att jag fått en heI bild av det livet - det får ingen utomstående någonsin.

Pånyttfödda

- Jag vet att när barnen lämnar skolan, när de kryper ut genom hålet i häcken är de pånyttfödda, då kommer de ut ur "society's" sköte. Då har också var och en fått ett nytt namn, ett stamnamn. Vårt system med familjenamn tror jag inte existerar.

Liberianerna är fortfarande mycket stammedvetna, särskilt ute på landsbygden. Starka band håller familjen samman. Men i Liberia som i vårt eget land sker en avfolkning av landsbygden. De unga drar gärna in till städerna och de större samhällena. Kvar blir de gamla.

Dick Johansson:

- Om liberianerna tycker att vi som kommer utifrån tränger oss på? Det är svårt att säga. Jag tror inte de reflekterar över den saken. Vi tar inget land av dem och själva är de måna om att få arbetstillfällen genom oss.

- Vad som rör sig i en liberians huvud, vad han tycker och tänker innerst inne? Det talar han inte om för oss! Vi får nöja oss med att tro, förmoda så och så. Vi lever i två skilda världar.

- Jag åkte omkring med Roland Hjelte, TV-producenten när han var här häromåret. Jag såg vartåt han syftade, vad han var ute efter. Jag tycker inriktningen var lite ensidig, onödigt ensidig - det finns många aspekter värda att ta fram och ställa upp mot varandra. Jag vill gärna själv göra en TV-film om Liberia, en debattfilm på temat u-land. Jag tycker jag har sett alltför ofta hur fruktansvärt enkla missuppfattningar kunnat blåsas upp, säger Dick Johansson.

Luth